Ett rop på hjälp i ord och ton

‘Ett rop på hjälp i ord och ton’ tar sitt avstamp i Dantes Den Gudomliga Komedien och de inledande raderna om mannen som till mitten hunnen på sin levnadsvandring i en dunkel skog går vilse och irrar bort sig från den rätta vägen.

Men vem vet egentligen när halva ens liv passerat? Och vad som är den rätta vägen?

Därifrån börjar vår huvudperson se ännu längre bakåt, gå om inte i barndom så åtminstone tillbaka till tonåringens ensamma spisande vid Blaupunkten, som plötsligt bryts av den uppdykande ledaren Vergilius, skolkamraten med en moralisk låt-gå mentalitet stick i stäv med vad man hade hoppats en vägvisare skulle besitta. Beatrice flyttar också in, från storstan, vacker som en ängel, som Eva Dahlgren fast avsevärt längre.

Mer och mer intrasslad i de intriger som spinns är det som ett försvarstal växer fram, är det måhända inför en jury vår hjälte står? Eller är han allaredan inspärrad? På ett sjukhus, ett dårhus? Eller är allt bara foster av hans egna fantasier? Kan de livlinor han har vara till hjälp? Ett telefonsamtal, men till vem?

Hursomhelst, de verktyg som står till buds tycks vara akustiska och analoga.

En ukulelele och en cittra. En omnichord och ett dussin kromatiskt stämda glas på en strykbräda.

Sånger och diktfragment. Beach Boys och Heidenstam. Ray Davies och Stagnelius.

Allt framfört som sig bör på versmåttet skapat av Dante Alighieri, terziner, alltså jambisk pentameter.

A splendid time is guaranteed for all.

bokning via https://larsgoranpersson.com/contact/